Om SKE

Ske är en opolitisk och oberoende branschorganisation för Sveriges kapslad elteknik företag. Våra medlemmar kan vara producenter, leverantörer, konsulter eller myndigheter. Våra producerande medlemmar sysslar med byggnation av el centraler, ställverk och automatikskåp för hela näringslivet.

”En samlad kraft”

SKE skall vara en ledande och samlande branschorganisation som skall ta tillvara våra medlemmars intressen.
Vi skall arbeta för att få en klar bild av vad som gäller och kommer att gälla i form av nya standarder och regler. Vi diskuterar rekommendationer om leveransvillkor, betalningsvillkor mm. Vi skall arbeta med att ta fram utbildningsmaterial för branschen. Tillsammans kan vi aktivt påverka utvecklingen inom elbranschen, diskutera med nätägare och myndigheter, som sagt ” en samlad kraft”. Vi samarbetar även med våra nordiska kolleger (se resp. hemsida: www.tavleforeningen.no och www.detf.dk).

Vad krävs för medlemskap som producent (primära medlemmar):

  • För att bli medlem i SKE skall den huvudsakliga verksamheten vara montage av kapslad elteknik så som tillverkning av el centraler, ställverk, apparatskåp eller dyl.
  • Företaget måste lämnat in minst tre årsredovisningar till Bolagsverket.
  • Företaget omsättning måste som ett genomsnitt för de tre senaste räkenskapsåren uppgå minst till 10mkr.
  • Gällande kollektivavtal för både tjänstemän och kollektiv personal.
  • Företaget får ej ha återkommande revisorsanmärkningar.
  • En ansökan innehållande en presentation av företaget och dess verksamhet. Bifoga företagets senaste årsredovisning.

Vad krävs för medlemskap som leverantör, konsult eller myndighet (associerad medlem):

  • För att bli associerad medlem krävs att man har betydande anknytning till den kapslade elteknik branschen tex. leverantör, myndighet eller konsult.
  • Ansökan om medlemskap skickas (se adress nedan) till SKE där styrelsen beslutar om företaget har de rätta kvalifikationerna för ett medlemskap.
  • Kostnaderna för medlemskap enligt senare överenskommelse.

Adress

SKE Svensk Kapslad Elteknik
Box 239
335 25 Gnosjö

Vid frågor ring Jan-Olof Bengtsson 070-6299215