Bli medlem

Villkor för medlemskap:

Följande krävs för medlemskap i SKE:

– För att bli medlem i SKE skall den huvudsakliga verksamhet vara montage av kapslad
elteknik så som tillverkning av elcentraler, ställverk, apparatskåp eller dyl.

– Lämnat in tre årsredovisningar till bolagsverket.

– Omsättning måste som ett genomsnitt för de senaste tre räkenskapsåren minst uppgå till 10 milj.

– Ansökande företag måste ha gällande kollektivavtal för både tjänstemän och kollektiv personal.

– Ansökande företag får ej ha återkommande revisorsanmärkningar.

– En ansökan innehållande en presentation av företaget och dess verksamhet.
Bifoga företagets sista årsredovisning.

– Ansökan om medlemskap skickas till SKE (se adress nedan) där styrelsen beslutar om
företaget har de rätta kvalifikationerna för ett medlemskap.

 

SKE Svensk Kapslad Elteknik
Box 239
335 25 Gnosjö